IMG_2628.JPG

evaluatie stadsklas Brussel

De stadsklas van onze leerlingen zit erop. We evalueren de driedaagse graag aan de hand van dit formulier:   evaluatie voor ouders.  Bedankt voor de medewerking!

het_fruit_dieet.jpeg

fruitdag

Op woensdag brengen onze leerlingen een stuk fruit mee als 10-uurtje. Die dag eten we geen koek op school. Binnenkort kunnen onze leerlingen inschrijven voor Tutti Frutti:   30 weken lang eten we op vrijdag een stuk fruit in de klas.. 

marc.jpg

rouwbericht

Op 11 mei overleed Marc Naessens, voorzitter van ons Schoolbestuur  Sint Jan & Visitatie. We zullen zijn gedrevenheid en engagement in de 7 scholen van onze  scholengemeenschap missen…

betoging dinsdag 31 mei

Alle vakbonden van de openbare sector, waaronder ook de onderwijsvakbonden, hebben beslist om morgen, dinsdag 31 mei, een nationale manifestatie te organiseren in Brussel onder de titel #genoeg. Met deze manifestatie willen de vakorganisaties protesteren tegen de zware besparingen bij de overheid en het onderwijs. Ook een ruim aantal personeelsleden van de lagere afdeling neemt hieraan deel. Toch zullen de aanwezige collega's trachten om er een normale lesdag van te maken, al zullen hier en daar klassen moeten worden samengezet. In de kleuterafdeling zijn wellicht alle collega's aanwezig. Ook de voor- en naschoolse opvang zal gebeuren en we bieden ook warme maaltijden aan.
ziek_kind.jpg

ziekte of afwezigheid

Zieke kinderen blijven thuis. Bij ziekte of afwezigheid verwittig je de school . Bij terugkomst van de leerling zorg je voor het juiste attest. Meer info kan je hier nalezen.

Komende activiteiten

schoolbrochure

Al de praktische afspraken van  onze school kan u hier nalezen in de schoolbrochure. Om ecologische redenen printen we dit niet standaard . Via de directie kan u desgewenst een papieren versie verkrijgen. 
rapportvoorblad.jpg

rapport 1

Vandaag gaat het eerste schoolrapport van dit schooljaar mee. Het bevat veel info over uw kind . Neem de tijd om het samen met je kind  door te nemen . Er is ook ruimte voorzien om zelf een woordje uitleg te noteren.