klasuren en nuttige data 2017-2018

In de voormiddag starten de lessen of activiteiten om 8.25 uur. De voormiddag eindigt om 11.45uur.
In de namiddag starten we om 13.10 uur en werken we tot 15.30 uur.

studiedagen: woensdag 12 september, woensdag 28 november, woensdag 30 januari

schooleigen vrije dagen: vrijdag 5 oktober en maandag 4 februari

zeeklas 5L (€170): maandag 17 tot en met vrijdag 21 september

boerderijklas 3L (€160): maandag 15 tot en met vrijdag 19 oktober

stadsklas 6L (€105): woensdag 20 maart tot en met vrijdag 22 maart 2019

herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018

kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019

krokusvakantie: van 4 maart tot en met 10 maart 2019

paasvakantie: van 8 april tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)

Dag van de Arbeid: 1 mei 2019

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019

Pinkstermaandag: 10 juni 2019

zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019

klasvergaderingen op 6 en 10 september 2018

oudercontacten KS + LS: 22, 26 en 27 november 2018

oudercontacten KS + LS: 25, 26 en 28 maart 2019

oudercontacten KS + LS: 17, 18 en 20 juni 2019

rapport op donderdag 25 oktober, 20 december, 28 februari, 2 mei en 27 juni

kaas- en wijnavond: vrijdag 16 november 2018

kersthappening: vrijdag 14 december 2018

schoolfeest: zaterdag 4 mei 2019

Eerste Communie: donderdag 30 mei 2019

Vormselviering: zondag 9 juni 2019 (contact via de parochie)

proclamatie 6L: donderdag 27 juni 2019