schoolraad

Alles wat in het belang van de school en de leerlingen is, kan worden besproken in de schoolraad die minstens 3 keer per jaar samenkomt op school. De schoolraad is een adviesorgaan voor de directie. Vaste agendapunten zijn de besteding van de lestijden, lijst met bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, infrastructuurwerken...

Indien u wenst dat er iets besproken wordt in de schoolraad, kan u contact opnemen met één van onderstaande leden.

personeel: Katrien Dhaenens, Isabelle Volckaert en Ken Libijn
ouders:  Nicolas Volckaert, Bart D'Haenens, Ann Desmet
lokale gemeenschap:  Mieke Marynissen, Martine Goetgebuer, Kathleen Van Bouwel